Paisatges. Panorames El·líptics de Patum

Les fotos

+ informació

paisatges
Sergi

Projecte "Únic Idèntic"

Projecte "Hipersuper"

Bloc "Instants Patumaires"

Bloc "Una foto del Teti"